Ingen klatring uden cookies, det er lovpligtigt at vi giver dig besked om det. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du automatisk at vi anvender cookies. Se mere her

Nyhedsmail
  Afmeld

ForsideOrdentligt KlatregrejTilbudKundeservice og kontakt
 
 

Klatreudstyr og Miljøet     

Interesserer miljøet dig?

Det gør det formentlig, fordi du på nuværende tidspunkt har valgt at bevæge dig ind i en forretning, der i høj grad handler med produkter til naturoplevelser.

Vi har en holdning til miljø fordi vi ønsker at udvise ansvar for vores nuværende medmennesker, samarbejdspartnere, leverandører og kunder.

Vores produkter anvendes ofte til oplevelser i naturen, en natur vi efterstræber at også fremtidige generationer skal få glæde af.
Vi har derfor valgt at vores forretning skal have et CO2 neutralt website. Det synes vi må være en grundlæggende handling for en webshop, der tager miljødagsordenen seriøst.
Her kan du læse mere om vores holdning til miljøet og mere om initiativet CO2 neutralt website.

I nutidens miljøer anvendes vores produkter i arbejdsmæssig og industriel sammenhæng. Her er der i lige så høj grad behov for omtanke for miljø og arbejdets indvirkning på dette.
Vores fokus er pris, kvalitet balance og retning som understøtter forretningens indvirkning på naturen.
 

Hvorfor er det vigtigt


Vi mener, at outdoorbranchen har en særlig forpligtelse til at være i front i forhold til at være med til at sætte en miljødagsorden. Vi skal selv leve op til ønsket om at fastholde et sundt miljø og sikre at vores natur kan blive ved med at være centrum for spetakulære friluftsoplevelser. Vi vil derfor gerne være med til at skubbe grænsen for aktive handlinger for selv små og mellemstore virksomheder. Vores arbejde er i gang og i første omgang koncentrerer vi indsatsen om følgende indsatser:

Egne faciliteter
Producenter
Produkter
Samarbejdspartnere
 

Faciliteter:

Peaksport.dk er åben 24 timer i døgnet og derfor sætter vi en ære i at optimere vores faciliteter med henblik på mindst mulig miljøbelastning.
Vi har udvalgt to områder, hvor vi gør en ekstra indsats i forhold til vores faciliteter.
1) Affald – vi forsøger at minimere affaldsmængden fra vores lagerfaciliteter
2) CO2 aftryk - vi tilstræber at minimere vores CO2 udledning.
 

Producenter:

Peak Sport har en klar holdning til vores Producenter. Vi vil gerne promovere Producenter som gør en dedikeret indsats for at understøtte en bæredygtig produktion.
Outdoorbranchen er generelt præget af en hård konkurrence, hvor billig produktion og outsourcing til fx Asien er et gennemgående konkurrenceparameter og er sket i stor stil.
Vi tilstræber at samarbejde med kvalitets producenter som også har øje for miljøet og optimerer processer i forhold til bæredygtig produktion.

Her er et par eksempler på nogle af de Producenter vi samarbejder med og deres miljøarbejde:
Jack Wolfskin - Miljøindsats
AustriAlpin - kvalitet og miljø

Der er særligt to forhold vi aktivt har forholdt os til: Vi anerkender, at vi er en del af en global verden, men ønsker at promovere lokal tilknytning og handlerum.
1) Vi ønsker at minimere transportbelastningen fra producent til slutbrugere og derigennem bidrage til generel CO2 reduktion. Derfor vælger vi ofte Europæiske producenter som leverandører til vores sortiment.
2) Vi gør det, fordi vi vil understøtte lokal produktionserfaring og kvalitetsudvikling i forhold til renere og mindre belastende miljøeffekter. Derfor vælger vi Producenter som er i front med innovation og materialeudvikling, der understøtter en renere produktion.
 

Produkter:

Vores produkter anvendes ofte til oplevelser i naturen, men også i andre af nutidens miljøer. Det gør de i arbejdsmæssig og industriel sammenhæng.
Her er der i lige så høj grad for omtanke for miljøet og arbejdets indvirkning på dette.
Vi søger i vores produktsortiment at tage hensyn til gennemtænkt produktionsteknologi, der sikrer minimalt spild i produktionen og en gennemtænkt produktlivscyklus.
Vi er dedikeret til innovation og højteknologisk omtanke i produkterne.
Et eksempel er: Klatreudstyr fra Climbing Technology
 

Samarbejdspartnere:

Vi søger aktivt at samarbejde med virksomheder som bidrager til at optimere processer i forhold til bæredygtighed. Fx er vores indpaknings- og gavepapir fremstillet af genbrugspapir.

Vi har valgt Post Danmark som foretrukken samarbejdspartner til logistikken. Det har vi bl.a. gjort fordi de har et servicetilbud om pakke med omtanke. Vores produkter anvendes i høj grad i den industrielle sektor og serviceindustrien til bl.a. vedligehold af vindmøller (renere energiproduktion) og håndværk.
Ved at anvende Post Danmark, får du også mulighed for at kontrollere en del af din bestillings miljøpåvirkning, når du køber klatreudstyr.

Derfor er vi også medlem af Brancheorganisationen for Rope Access – BARA – som arbejder for at udbrede anvendelsen af Rope Access herunder bl.a. informere og oplyse om, samt gøre opmærksom på behovet for og fordelene ved Rope Access, der bygger på egentlige autorisationer og offentligt tilgængelige krav hertil.
Ofte er anvendelse et hold af erhvervsklatrere til at løse opgaver på vertikale facader og arbejde i højderne, langt mindre miljøbelastende end feks en store mobile kraner.
 

Miljøet for fremtiden:

Vi sætter baren højt og bestræber os i det daglige på at handle med omtanke og omhu. Derfor håber vi også at oplevelsen ved brugen af vores produkter vil være med til at forlænge glæden ved naturen og bevare den. Vi håber, at du vil tage det med i din håndtering af vores produkter fx i forhold til vedligeholdelse og bortskaffelse.
Når produktet har tjent sit formål og opfyldt sin levetid vær opmærksom på anvisninger fra producenten om den mest bæredygtige bortskaffelsesmetode.

Vi ønsker at tåle sammenligning med de største pionerer på området i det små og vi vil fortsat arbejde for at miljøet tages alvorligt hos os. Arbejdet med et renere miljø og mere bæredygtige principper stopper ikke her og vores miljøprofil vil være under fortsat udvikling. Vi ønsker at sætte miljøbevidste aftryk i vores hverdag med forretningen.

Venlig hilsen
PEAK SPORT